Alma Regions

17 aluelehden asiakasviestintä on keskitetty. Asiakaskokemuksen laatu nousee, kun prosessi tehostuu ja voidaan keskittyä oikeisiin asioihin.

”Haluamme helpottaa asiakasta hyödyntämään koko digipalettia, jonka hän on tilannut. Pääsemme nyt tehostamaan myyntiä ja asiakasviestintää oikea-aikaisemmin ja kohdennetummin sekä hyödyntämään näitä eri kanavia tehokkaammin.”

Pauliina Makkonen, myyntijohtaja, Alma Regions

Palvelu muotoiltiin tiivisti yhdessä

Alman markkinointi, myynti ja johto voivat keskittyä nyt yhä enemmän palveluiden laatuun ja kampanjasuunnitteluun, kun manuaaliseen viestinlähetykseen ei mene aikaa. Kaikkien aluelehtien asiakastiedot ovat samassa paikassa, joten niitä voidaan hyödyntää markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Asiakaspalvelu ja myyntityö tehostuu, kun asiakkuuden mallit on harkitusti optimoitu.

Roger Studion ja Alma Regionsin yhteistyö alkoi markkinoinnin automaation visiotyöpajalla, joka tehtiin yhdessä viiden muun merkittävän sanomalehtimedian kanssa. Visiotyöpajan tuloksena kehitimme 25 asiakashoitomallia. Alma Regions aloittaa kolmella valitulla hoitomallilla sen 3 maakuntalehdelle ja 14 paikallislehdelle.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmäksi valittiin iSteer Dialog, joka on Roger Studion itsensä kehittämä. Valitut asiakasviestintäkanavat ovat sähköposti, tekstiviesti, puhelinsoitot sekä postikirjeet. Viestintä pyritään aina tekemään asiakkaan profiilin ja tilausten mukaisesti, esimerkiksi sähköpostiviestintä vaihtaa ilmeensä kunkin lehtibrändin näköiseksi tunnistaen kenelle viestitään.

Digipalveluun uutta potkua

Kun asiakas saa henkilökohtaisempaa ja laadukkaampaa palvelua ja viestintää, asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus paranee entisestään. Asiakas käyttää laajemmin koko pakettia, jonka on tilannut printistä digipalveluihin. Tähän mennessä tunnistettuja arkea parantavia hyötyjä ovat esimerkiksi:

Johdolle

  • Syvempi asiakaskannan ymmärrys ja tiedon hyödyntäminen johtamisessa.

Markkinoinnille ja viestinnälle

  • Mahdollistaa toiminnan fokuksen kääntämisen tuotelähtöisestä asiakaslähtöiseksi.
  • Pystytään toteuttamaan useita asiakashoitomalleja samanaikaisesti.
  • Asiakkaiden tehokas ohjaaminen digitaalisiin kanaviin ja käytön aktivoiminen hoitomalleilla.

Myynnille

  • Manuaalinen työ vähenee ja jää aikaa myynnin suunnitteluun ja analysointiin.
  • Tavoitetaan paremmin oikeat asiakkaat oikeaan aikaan.
  • Pystytään reagoimaan nopeammin ja optimoimaan toimenpiteitä.
  • Asiakaspoistuma-analyysitiedon hyödyntäminen asiakkuuden hoidossa.

Roolit:

Asiakas

Alma Media - Alma Regions

Toteutus

Roger Studio

Mahdollistava teknologia

iSteer Dialog Markkinoinnin automaatio -järjestelmä

Visio & Suunnittelu

Pauliina Makkonen, myyntijohtaja, Alma Regions
Minna Hammar, myyntipäällikkö, Alma Regions

András Lehtinen, markkinoinnin automaatio -asiantuntija
Maria Könkkölä, markkinoinnin automaatio -asiantuntija
Ville Loppinen, markkinoinnin automaatio -arkkitehti

Projektijohto

Pauliina Makkonen, projektin omistaja
Maria Könkkölä, projektipäällikkö

Tekninen toteutus

Kimmo Virtanen, tietovarasto
Allan Holsti, kanavaintegraatiot

Lisätietoja Niclakselta

Niclas Reijonen
Chief Customer Officer
niclas.reijonen@rogerstudio.fi
+358 440777600
LinkedIn

Alma Media - Alma Regions


Asiakkaitamme