HOK-Elanto

Reaaliaikainen henkilöstökokemuksen mittaaminen johti toimintamallien uudistamiseen ja johtamiskulttuurin muutokseen.

“Voiko tunteen jättää pukukaappiin töihin tullessa ja napata sen sitten mukaan vuorosta lähtiessä? Ei voi. Tunteilla on iso vaikutus meidän työpäivään. Mun Fiiliksen myötä lisäämme ymmärrystä työilmapiiristä ja voimme kehittää johtamista ja vuorovaikutustaitoja – ja lopulta luoda loistavia asiakaskokemuksia.”

Henriikka Puolanne, Toimialajohtaja, HOK-Elanto

Tunteet ohjaavat toimintaa

Mun Fiilis -konsepti syntyi osana HOK-Elannon Suositelluin tunteella ja järjellä -kehitysohjelmaa. Tarpeena oli tunnistaa henkilöstön tunnetiloja työpäivien aikana ja niistä syntyvän kokonaiskuvan ymmärryksen kautta voidaan tukea tiimien ja yksiköiden johtoa.

Mun Fiilis on helppokäyttöinen mobiilisovellus, jolla kartoitaan työntekijäkokemusta reaaliajassa. Se hyödyntää tunnetietoa pitkäjänteisessä henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen kehittämistyössä ja tuo sen osaksi päivittäistä johtamista. Tavoitteena, on että työntekijät ja asiakkaat suosittelisivat toimipaikkaa ja koko brändiä - sekä työntekijä- että asiakaskokemusta.

Mun fiilis antaa työntekijälle mahdollisuuden jakaa ja seurata työpäiviensä fiiliksiä. Fiilis valitaan 8 tunnetilasta ja sitä voi kommentoida halutessaan. Johto saa tunnetiloista anonyymin raporttinäkymän, joka kasvattaa ymmärrystä toimipaikkojen kokemuksesta. Sovelluksesta kerätyn tiedon avulla tunteet ja tieto saadaan näkyväksi sekä työntekijälle itselleen että johdolle tueksi arjen henkilöstö- ja liiketoimintajohtamiseen.

Miten Mun Fiiliksestä innostuttiin?

Mun Fiilis -sovellusta pilotoitiin yhdeksässä HOK-Elannon toimipaikassa kolmen kuukauden ajan keväällä 2018.  Sen aikana 150 käyttäjää antoivat yli 3200 fiilistä ja 1600 avointa kommenttia, mikä on ylittänyt kaikkien odotukset tämän laajuisessa pilotissa. Tämä tarkoittaa, että jokainen käyttäjä on jättänyt yli 20 fiilistietoa ja 10 kommenttia. Myös 72 % käyttäjäaktiivisuus osoittaa, että lähdettiin liikkeelle innostuneesti uudesta fiilismittausaplikaatiosta. Kokonaisuudesssaan pilotti tuotti paljon tietoa johtamisen tueksi ja fiilismittausta laajennetaan useisiin uusiin toimipaikkoihin syksystä 2018 alkaen.

 

Käyttäjäpalaute

”On selkeää hyötyä. Muistuttelee itseäkin työfiiliksestä. Varsinkin kun viikkoyhteenveto tulee, sieltä tulee yksittäisiä asioita jotka vaatii päälliköltä erityistä huomiota, jota ei olisi tullut ilman sitä palautetta.”

”Mun mielestä päällikkö on ottanut hyvin palautteen vastaan. Tarttunut toimeen, kyselee miten voit ja onko ollut hyvä päivä, se tuntuu tosi hyvältä, että ollaan arvokkaita ja meistä välitetään.”

Henkilöstöjohtamisen työväline, jota voi hyödyntää päivittäisessä tekemisessä

Tieto yksin ei riitä muuttamaan arkea, tarvitaan kypsyyttä käsitellä uutta tietoa sekä uusia toimintamalleja, jotta tieto saadaan aidosti muutettua toiminnaksi. Pitää muotoilla uusia tapoja ja rutiineja, joilla osallistetaan koko henkilöstö kehittämään päivittäistä toimintaa. Työntekijä jatkaa palautteen ja fiiliksen jakamista säännöllisesti, kun hän näkee miten se vaikuttaa hänen omaan arkeensa. Annetun palautteen käsittely esimiehen ja henkilöstön välillä sekä esimiehen tarttuminen asioihin on kriittistä ilmapiirin kehittymiselle, ja kiinnostukselle jatkaa palautteen antamista.

Työntekijöiden Mun Fiiliksen kautta tuottama tieto on uudenlaista tietoa, jonka hyödyntäminen vaatii päällikköiltä tunnetaitoja, empatiaa, objektiivisuutta ja kyvykkyyttä tarttua pieniinkin asioihin. Päälliköiden tukena muutoksessa ovat heidän omat esimiehensä sekä liiketoimintajohto, joiden kanssa yhdessä kehitettiin uusia tapoja sparraukseen. Tilanteita tunteiden takana työstettiin työpajoissa päälliköiden ja muutosagenttien kanssa sekä laadittiin palautteiden pohjalta jokaiselle yksikölle oma johtamisen suunnitelma.

Mitä tehtiin

Konseptin suunnittelu

 • Haastattelut & tutkimus: mittariston ja analyysin rakentaminen 
 • Työpajat tunnetiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen: johtamisen suunnitelmat yksiköihin 
 • Työkalupakki tunnetilojen johtamiseen
 • Toimintamallit palautteen käsittelyyn yksiköissä

Sovelluksen toteutus

 • Käyttäytymisen suunnittelu & UX
 • Palvelun visuaalinen suunnittelu
 • Copy & tone of voice
 • Tekninen implementointi
 • Testaus ja kehitystyö

Johdon työvälineet

 • Digitaalisten mittarielementtien suunnittelu ja datan visualisointi
 • Raporttinäkymä Power BI:n avulla yksikön päälliköille toimipaikan fiiliksestä
 • Raporttinäkymä liiketoimintajohdolle

Jalkautus ja laajennus

 • Materiaalit sisäiseen markkinointiin
 • Inspiroivat kick-offit yksiköissä
 • Yhteishenkeä kohottavat työpajat  muutosagenteille ja päälliköille
 • Agenttikummin aktivointikierrokset
 • Yksiköiden väliset kilpailut