Tietoturvaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Roger Studio Oy
Osoite: Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki
Y-tunnus: 1574488-9
Phone Number: +358 10 2176430
Sähköposti: support@rogerstudio.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys : Roger Studio Oy
Nimi: Asiakaspalvelu
Osoite: Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki
Phone Number: +358 10 2176430
Sähköposti: support@rogerstudio.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Käyttäjän tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.
Ideoiden, kommenttien ja kannustusten kohdistamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Työntekijänumero
Sähköposti
Phone Number
Kuva
Käyttäjätunnus
Salasana

Yllä mainittujen tietojen lisäksi tallennetaan käyttäjän itse tuottamaa sisältöä, kuten ideoiden ja kommenttien sisällöt.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään:
Käyttäjältä itseltään

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

7. Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja HTML5:n paikallista muistia.
Evästeitä käytetään käyttäjäanalytiikan keräämiseen.
Paikalliseen muistiin tallennetaan käyttäjän profiilidataa, jota sovellus käyttää sisäisesti. Profiilidata sisältää käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä edellisen vierailun ajankohdan.

8. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.