Teollisuuden digitaalisen transformaation kumppani

Teollisuuden yrityksillä on kovat odotukset uusille digitaalisille palveluille, jotka aidosti helpottavat ihmisten arkea. Parhaiden palveluiden tarjoajat omaavat epäreilua kilpailuetua toimialalla. Roger auttaa yritystäsi korostamaan sitä voittajaominaisuutta, jolla johdat toimialasi digitaalista suuntaa.

Digitaalinen transformaatio on paljon muutakin kuin palveluiden tai tuotteiden digitalisoimista. Transformaatio lähtee visiosta ja strategiasta.

Uusi työntekijöiden ja asiakkaiden sukupolvi vaatii enemmän ja parempia palveluita, työkaluja ja järjestelmiä, joiden käyttäminen on yhtä helppoa kuin päivittäiset kuluttajapalvelut. Parempi asiakaskokemus ja henkilöstökokemus muodostavat itseään ruokkivan kehän, jonka katalyyttinä toimivat digitaaliset järjestelmät, jotka paitsi ohjaavat toimintaa myös mahdollistavat toiminnan johtamisen ja kehittämisen. Monilla yrityksillä haasteena on kuitenkin muuttaa asiakaskäsitystään toimittajasta kumppaniksi, joka rakentaa jatkuvaa arvoa asiakkailleen pitkäjänteisesti.

Rogerin avulla parannat asiakaskokemusta, helpotat työntekijöiden arkea ja teet sen skaalautuvalla, digitaalisella tavalla. Tällöin lopputuloksena on parempi palvelu, tehokkaampi tuotanto ja reaaliaikainen johtamisnäkymä koko toimintaan. 

Yhteinen matka asiakkaan kanssa kulkee henkilökohtaisesta kohtaamisesta digitaalisiin kanaviin ja sieltä takaisin ihmisten väliseen yhteistyöhön.

Digitaalisen transformaation kulmakivet

Arvoa liiketoiminnalle

Tulevaisuuden kilpailuetua ja liiketoiminta-arvoa luodaan palveluihin perustuvien liiketoimintamallien avulla. Palvelullistaminen on seurausta tuotteiden ja perinteisten palveluiden digitalisoinnista. Asiakkaat odottavat teollisuusyrityksiltä pitkäkestoista kumppanuutta, joka perustuu palvelutarjoamaan jokaisessa asiakkaan elinkaaren vaiheessa.

Käyttäytymisen suunnittelu

Olipa digitaalisen palvelun käyttäjänä asiakas tai henkilöstön edustaja, siltä vaaditaan tänä päivänä samaa helppoutta kuin jokapäiväisissä kuluttajapalveluissa. Jotta digitaaliset palvelusi voisivat kehittyä ja kasvaa, palvelut ja niiden digitaaliset alustat on suunniteltava ihmisen käyttäytymistä ymmärtäen, suunnitteluprosessin lähtökohtana. Näin varmistetaan nopea käyttöönottokyky ja käyttäjien tyytyväisyys.​

Innostava teknologia

Teknologia ja digitaaliset työkalut ovat uusien liiketoimintamallien mahdollistajia, mutta lähtökohtana valinnoissa tulee aina olla ymmärrys päämäärästä. Teknologian ei pitäisi sanella toimintaa vaan korostaa digitaalisia konsepteja ja palveluita. Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen raja on parhaimmillaan huomaamaton ja ne täydentävät toisiaan kilpailukyvyn kasvattamisessa.

Yhteisöllinen ekosysteemi

Elämme alustatalouden aikakauden murrosta. Perinteiset toimitusketjut korvaantuvat vähitellen digitaalisilla verkostoilla, jotka muodostavat asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden ekosysteemin. Nämä yhteisöverkostot mahdollistavat saumattomamman vuorovaikutuksen, tiedonkulun ja palautteen valittujen sidosryhmien välillä.

Ratkaisut teollisuudelle

Myynnin- ja markkinoinnin järjestelmät

Huomioimme kaikessa teknisessä tekemisessämme liiketoiminnan ja designin merkityksen, kun CRM viedään käyttäjäystävällisen käyttökokemuksen piiriin. Rogerilla on maailmanluokan osaamista käyttöliittymäsuunnittelusta sekä sisäisen että ulkoisen brändinhallinnan osalta. Näin ollen tarjoamme kokonaisvaltaisen ratkaisun ja hyödyn CRM alustan ominaisuuksista jokaisessa projektissa 20 vuoden kokemuksella.

Markkinoinnin automaatiolla voidaan kasvattaa uusien liidien määrää, parantaa olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pysyvyyttä sekä tehostaa lisä- ja ristiinmyyntiä. Lisäksi markkinoinnin automaation käyttöönotto tyypillisesti poistaa kitkaa markkinointi- ja myyntitoimintojen väliltä sekä luo organisaatiolle systemaattisen toimintatavan, jonka tuloksia voidaan mitata ja toimintaa kehittää tulosten pohjalta.

Digitaaliset portaalit asiantuntijoille ja asiakkaille

Yhteinen matka asiakkaan kanssa kulkee henkilökohtaisesta kohtaamisesta digitaalisiin kanaviin ja sieltä takaisin ihmisten väliseen yhteistyöhön. Luomme asiakasportaaleja, joihin voidaan tunnistaa ja yhdistää kaikki globaalit digitaaliset palvelut moduuleina yhden selkeän käyttöliittymän taakse ja yhtenäistää niiden käyttökokemuksen.

Roger modulaarinen malli auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan asiakkaiden preferoimat palvelut, konseptoimaan palveluiden odotetun käyttökokemuksen ja määrittämään tekniset vaatimukset näiden toteutukselle. Roger toteuttaa ratkaisut preferoidulle palvelualustalle, jatkokehittää ja ylläpitää ratkaisuja myös globaalissa ympäristössä.

Esimerkkejä palvelumoduuleista:

 • Asiakaskeskeiset verkkokaupparatkaisut – ylivoimainen asiointikokemus
 • Asiakastieto & Innovaatiot – uudet mahdollisuudet yhdessä asiakkaan kanssa
 • Digitaalinen asiantuntijatuki & yhteisö – nopeaan ratkaisun hakemiseen ja osaamisen kumulointiin

Johtamisen ratkaisut, analytiikka ja dashboardit

Business Intelligence -ammattilaisemme kehittävät datasta tuloksia ja läpinäkyvyyttä kaikkiin toimintoihin. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vision viimeisimpien teknologioiden hyödyntämisessä aina käytännön arkeen saakka. Tuomme tekoälyn ja uudet älykkäät innovaatiot osaksi arkea.

Keräämällä dataa IoT linkitetyistä tuotannon järjestelmistä ja simulointimalleista voi liiketoiminta optimoida mahdollisuutensa kilpailukykynsä parantamisessa ja edistää mahdollisuuksia ilman häiriöitä päivittäisiin operaatioihin. Tällä lähestymisellä asiakkaat voidaan helpommin ja systemaattisemmin osallistaa yhdessä tehtävään tuotekehitykseen.

Esimerkkejä ratkaisuista, jotka voidaan myös tarjota asiakasportaalien kautta.

 • Tuotantopaneelit –huippuvisualiset näkymät omaan tuotantoon
 • Simulointi – keskitetty kanava uusien ratkaisujen kehittämisessä
 • Projektihallinta – asiakkaiden, partnerien ja toimittajien yhteinen digitaalinen hallintaratkaisu

Asiakastarinamme

Valmet

Digitaalinen portaali, joka uudistaa asiakaskoke­muksen

Helen

Kokonaisvaltaista asiakkuudenhoitoa

Lindström

Tuplasti parempi hit rate ja tehokkaampi myyntimalli

Teknologiakumppanit

Kokenut Salesforce-kumppani

 • Salesforce partneri vuodesta 2007
 • Erikoisosaamista kansainvälisten asiakkuuksien kompleksisten ympäristöjen integraatioista cloud-palveluihin
 • Ensimmäinen ja ainut OEM partneri Pohjoismaissa
 • + 100 läpivietyä Salesforce implementointia
 • Korkea asiakastyytyväisyys projekteissa ja jatkuvissa palveluissa

HubSpotin kultakumppani

 • Toteutettuja suunnittelu- ja käyttöönottoprojekteja globaaleissa toimintaympäristöissä
 • Näytettäviä tuloksia digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehityshankkeista
 • Osaaminen ja kokemus HubSpot-markkinointiautomaatiojärjestelmän integroimisesta muihin järjestelmiin
 • Suunnittelutyö, ketterät käyttöönotot ja jatkuvat tuki- sekä kehityspalvelut

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää jostakin asiakaskeissistämme tai avaintoimialojemme tulevaisuuden palveluista? Täytä yhteystietosi niin toimialajohtajamme ottaa yhteyttä pikimmiten.


Asiakkaitamme